Barcelona, motor de progrés econòmic i social de Catalunya

 • Análisis de las posibilidades de crecimiento del centro financiero, mediante debates y estudios técnicos.

  Anàlisis
  de les possibilitats de creixement del centre financer, mitjançant debats, estudis tècnics.

 • Propuesta a las administraciones públicas y las instituciones comunitarias europeas de iniciativas.

  Proposta
  a les administracions públiques i les institucions comunitàries europees d'iniciatives.

 • Desarrollo de la participación en los mercados financieros barceloneses por parte de empresas, agentes financieros e inversores.

  Desenvolupament
  de la participació en els mercats financers barcelonins per part d'empreses, agents financers i inversors.

 • Coordinación de políticas empresariales y financieras que impulsen el ensanchamiento de los mercados y amplíen su liquidez.

  Coordinació
  de polítiques empresarials i financeres que impulsin l'eixamplament dels mercats i n'ampliïn la liquidatat.

 • Promoción de una política de equilibrio en la organización y la actividad de los mercados de valores español y europeo.

  Promoció
  d'una política d'equilibri en l'organització i l'activitat dels mercats de valors espanyol i europeu.

Tweets

Activitats previstes 2017

 • En breu

Activitats efectuades 2017

 • 22

  Setembre

  “Jornada sobre Ciberseguretat "Cybersecurity: EU, International. Regulation and Beyond”

  Organitzada conjuntament amb la LECE. Inscripcions disponibles a partir de setembre.

  Lloc: Torre Banco Sabadell, Diagonal, 407 bis. Barcelona

  Hora: 10:00

 • 10

  Juliol

  "Impactes previsibles en la distribució financera a 6 mesos de MIFID II"

  Ponències centrals: “Principals novetats en la comercialització de productes” i “MIFID II i els possibles canvis al sector”, Taula de debat 1: “Què està implicant l’adaptació a MIFID II i d’altres noves normatives de Serveis Financers” i Taula de debat 2: “Les Entitats Financeres i l’acompliment de MIFID II” Nota de premsa

  Lloc: Borsa de Barcelona (Passeig de Gràcia, 17, Barcelona). Sala d’Actes

  Hora: 16:30

 • 11

  Maig

  "Els reptes actuals per al sector bancari i la reforma del Euribor"

  Sr. Guido Ravoet, Secretari General del European Money Markets Institute

  Lloc: Círculo Equestre de Barcelona (carrer Balmes, 169 bis, Barcelona)

  Hora: 13:30

 • 28

  Febrer

  "La política tributària de la UE relativa a la fiscalitat de l'empresa"

  Sr. Juan López Rodríguez, Administrador Principal de la Direcció General de Tributs i Unió Duanera de la Comissió Europea

  Lloc: Círculo Equestre de Barcelona (carrer Balmes, 169 bis, Barcelona)

  Hora: 13:30