12 maig,2016
El Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas y el rol del BEI
Lloc: Borsa de Barcelona, Passeig de Gràcia 19.   Organitza: LECE, Borsa de Barcelona i Barcelona Centre Financer Europeu.   Hora: 19:00h.

Ponent: Sr. Román Escolano, Vicepresident del Banc Europeu d’Inversions (BEI).