21 September,2022
Previsión Evolución Economía a finales de año e inicio 2023
Place: Online.   Hosted by: IEF, Barcelona Centre Financer Europeu.   Time: 12:30 - 14:00 CET.