27 octubre,2022
InvestEU and the public promotion of investments in Catalonia
Lloc: Borsa de Barcelona.   Organitza: Generalitat de Catalunya, Barcelona Centre Financer Europeu.   Hora: 9:00 - 16:00 CET.